عمل-کردن-بینی

عمل کردن بینی

هدفی که هر فردی از عمل کردن بینی دارد متفاوت است و با توجه به متفاوت بودن ساختار نوع بینی نیز نتیجه جراحی بینی در افراد با یکدیگر تفاوت دارد .

عمل-کردن-بینی
به این مقاله امتیاز دهید

پاسخ

17 + 1 =