جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی به طور کلی جراحی بینی بر مبنای ساختمان بینی بر دو نوع است ، جراحی بینی گوشتی و جراحی بینی استخوانی . بینی گوشتی دارای پوستی ضخیم با غضروفی ظریف تر نسبت به بینی استخوانی می باشد .

پاسخ

یک × سه =