جراحی بینی غضروفی

جراحی بینی غضروفی

جراحی بینی غضروفی زمانی که فرم ساختمان بینی هرمی شکل باشد. بینی دارای غضروف و استخوانی قوی بوده و پوست آن نازک باشد، بینی غضروفی است. حال اگر بر

پاسخ

هفت − 7 =